Noutăți

Consilierii locali şi judeţeni vor informări cu privire la cheltuielile societăţilor şi regiilor din subordinea consiliilor, local şi respectiv judeţean. În şedinţele de Consiliu...
Echipa Direcției de Asistență și Protecție Socială din municipiu a lansat ieri proiectul „Centru Multifuncțional Sofia", dedicat în egală măsură copiilor aflați în situații de...
Consiliul Judeţean a demarat o acţiune de igienizare a DJ 229A. Pe toată perioada lunii mai, echipa prezentă în această zonă a efectuat lucrări precum: decolmatarea şanţurilor...
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Cosmin Boiangiu, a participat ieri, la Adunarea Festivă a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere (ANCMRR),...

Editor de Bunuri

« Înapoi

Beneficiar

 

Consiliul Judetean Tulcea - Liderul de proiect a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 4/29.04.1992 şi este autoritatea administraţiei publice locale.

 

Consiliul judeţean este condus de un preşedinte ales prin vot uninominal şi este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii. Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată, Consiliul Judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 

a. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

b. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;

c. atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;

d. atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

e. atribuţii privind cooperarea interinstituţională;

f. alte atribuţii prevăzute de lege.