Impozite si taxe locale

1) Ordinul comun MFP-MAI nr.767/75/2009 publicat în MO 364/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale;

 

2) Ordinul comun MFP-MAI nr.2052bis/1528/2006, publicat în MO 1032/27.12.2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale;

 

3) HG nr. 1309 din 27 decembrie 2012 publicata in MO nr. 898 din 28 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

 

4) HG 1697/2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.263 alin.(4) şi (5) din LEGEA nr 571/2003 privind CODUL FISCAL, aplicabil în anul fiscal 2009, publicată în MO 1697/17.12.2008. 

 

5) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , publicata in M.O. nr. 927/2003, cu modificărle şi completarile ulterioare;

 

6) OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată in M.O. nr. 941/2003, cu modificările si completarile ulterioare;

 

7) Legea nr. 273/2006 publicata in M.O nr. 618/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

 

8) HG nr. 1050/2004 publicata in M.O nr. 651 din 20 iulie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.