Prezentare generală

 

 

În data de 16.12.2013 a fost semnat contractul de finanţare nr. 1338/321 pentru proiectul „SIERA 2 - implementarea la nivelul județului Tulcea a sistemului informatic integrat: Registrul Agricol Electronic", între Ministerul pentru Societatea Informațională în calitate de Organismul Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Tulcea, în calitate de Beneficiar.

 

Proiectul este finanţat prin programul POSCCE –A3-O 3.2.1, Axa Prioritară III - „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public", Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice ", Operațiunea 1 ,,Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar''.

 

Serviciile administrative publice electronice dezvoltate prin proiect la nivelul județului Tulcea, având ca utilizatori finali cetățenii și mediul de afaceri, vor crea premisele pentru creșterea productivității României și reducerea decalajelor față de nivelulul de productivitate al UE, creând beneficii directe care se traduc prin: reducerea timpului și a costurilor operaționale interne ale instituțiilor, a formalităților administrative și a volumului de lucru al întreprinzătorilor, simplificarea procedurilor și reducerea birocrației, toate cu impact direct asupra productivității.

 

Durata de implementare a proiectului este de 22 luni.