Primăria comunei Valea Teilor

Vizitați site-ul web al primăriei la adresa www.primariavaleateilor.paginadestart.com.

Prezentare

Comuna Valea Teilor este situată în partea central-vestică a judeţului Tulcea, la 45 km distanţă de Municipiul Tulcea şi la 35 km distanţă de Babadag.

 

Comuna Valea Teilor are în componenţă un singur sat: Valea Teilor, satul de reşedinţă. Din 20 mai 1996 satul s-a numit Poiana Teilor. Până în 3 mai 2005 satul făcea parte din comuna Izvoarele.Comuna Valea Teilor, judeţul Tulcea, situată în partea centrală a judeţului, are o populaţie de 1521(2010) de locuitori, fiind o aşezare rurală de tip mic formată dintr-un singur sat. Valea Teilor se învecinează la sud-est cu teritoriul comunei Izvoarele, la sud-vest cu teritoriile comunelor Horia şi Hamceara iar la nord-est cu teritoriul comunei Niculiţel.

 

Legătura dintre localitatea Valea Teilor şi localităţile vecine se realizează prin DJ 229.  Din punct de vedere demografic  comuna Valea Teilor  înregistrează  o uşoara creştere, astfel la nivelul anului 2009 populaţia totala era de 1503 locuitori iar la nivelul anului 2010 de 1521 locuitori. Potrivit datelor  furnizate de primărie, la ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ al comunei segmentarea populaţiei pe vârste era înregistrată astfel: : 0-19 ani: 284 persoane; 20-55 ani: 801 persoane;  55-65 ani: 159 persoane; peste 65 ani: 274 persoane.  

 

Conform celor mai recente date, din populaţia totala a comunei la 1 iulie 2010 de 1521 locuitori,  733 erau femei. La aceiaşi data de referinţa numărul stabilirii de reşedinţe in comuna era de 6 fata de cel al plecării cu reşedinţa din comuna  ce atinge 10. In ceea ce priveşte sporul natural la nivel de comuna , la nivelul anului 2009 acesta se menţine negativ, cu un număr de 26 născuţi vii raportat la 27 de decedaţi . Populatia de aproximativ 1700 persoane este formata predominant din romani si rromi.Comuna beneficiaza de o infrastructura dezvoltata, electrificata integral si retea de apa potabila. In schimb, soseaua din comuna si din zonele limitrofe este intr-o stare deplorabila, practic inaccesibila.

 

Accesul rutier de la DN22 (Isaccea - Somova) DJ229 - Niculitel - Valea Teilor - Izvoarele - (Nicolae Balcescu DN22A) - Mihai Bravu (DN22 Constanta - Tulcea) – Sarichioi.

Istoric

Sat component cândva al comunei Izvoarele, actualmente comună de sine stătătoare, fără alte sate componente, comuna Valea Teilor  dispune de date  destul de contradictorii în legătură cu momentul fondării satului. Una din surse este afirmaţia învăţătorului Simion Vasile, citat de D. Şandru, care declara: Se pare că primii locuitori ai satului au fost tătarii. Cele dintâi familii de români, care s-au aşezat în sat, pe la 1780, sunt familiile Mutilică, Porneală, Butuc, Crivăţ, venite din Basarabia de Sud, de frica serviciului militar, care la ruşi era prea lung. La acestea s-au adăugat, cu timpul, alte familii venite tot din Basarabia, precum şi familiile Cordon, Pipirigeanu, etc., venite din Muntenia şi familiile Jărpălău, Cosmeanu şi altele, din Transilvania.

 

Acelaşi învăţător, citând pe bătrânul aromân Vasile Carastoian, afirma că: ştie din spusele  bătrânilor, că în poieniţa care era pe vremuri unde este azi satul s-au aşezat mai întâi nişte ţigani lingurari, veniţi din Şocarici judeţul Ialomiţa. Mai târziu, pe la 1855, au venit şi s-au aşezat numeroase familii de români şi aromâni, printre care familii stabilite aici sunt: Şendreştii, Butuceştii, Mutiliceştii, Carastoeneştii, Tuzlăreştii. Aceste familii erau venite din Basarabia, Transilvania şi Macedonia. În urmă au mai venit alte familii din Transilvania şi din toate părţile. Au venit şi bulgari, care însă, la 1880 s-au reîntors iarăşi la locurile lor de origine iar de pe urma lor a rămas numele de Mahalaua bulgărească. Conform altor surse, pe la 1823 s-au stabilit aici câteva familii de români din satul Simlieni, din plasa Hârşova. În 1840, gospodarul Prună a construit pe cheltuiala sa o biserică din nuiele, mai târziu ridicându-se şi şcoala (1879), care în 1928 dispunea de o mică bibliotecă cu 90 de volume.  

 

In conformitate cu diferitele subiecte monetare metalice descoperite spontan pe teritoriul comunei, prezenta umana se facea simţita inca din epoca bizantina. Astfel, in diferite colectii particulare exista numeroase monede bizantine schifate s.a. De asemenea, exista relatări ale unor localnici, despre diferite depozite de amfore, descoperite de viiturile pâraielor care înconjoară comuna, dar distruse in principal de condiţiile meteorologice. Totusi, cea mai deosebita descoperire, de data aceasta oficializata prin prezenta in Muzeul de Istorie Tulcea, este o mica statueta de bronz (14 cm), reprezentare unica a zeului Eros, ornamentata cu un corn al abundentei si cu o vita de vie, evidenţiind probabil persistenta cultivării vitei de vie in aceasta zona.  Demna de menţionat, este o structura de pamant, avand baza de circa 10 metri latime si 4 metri inaltime, de tip limes, in lungime de peste 10 kilometri, situata in nord-vestul comunei, denumita popular "Troian", neexploatată inca arheologic, dar plina de elemente monetare bizantine.  

 

Războiul de Independenta determina ocuparea spaţiul danubiano-pontic cu numeroase efective de ciobani transhumanti, veniti din toate zonele istorice romanesti, contribuind la dezvoltarea comunei Valea Teilor (Meidanchioi), moment când încep sa apăra si primele atestări documentare pe diferite carti de cult, dar si diferite documente de arhiva care plasează existenta romanilor de religie ortodoxa. Razboaiele mondiale au avut rolul de a întrerupe dezvoltarea comunei, numeroşi fii ai satului devenind eroi ai neamului pe diferite fronturi. Perioada interbelica determina împroprietărirea sătenilor prin reforma agrara a regelui Ferdinand, aceasta fiind singura perioada prospera a comunei. 

 

 După 1948, regimul comunist se impune prin masuri extreme ce afectează proprietatea: cooperativizarea agriculturii, munca in colectiv. In 17.01.1958, are loc o răbufnire violenta împotriva colectivizării si a aparatului specific acesteia, soldata cu asediul comunei vreme de 2 saptamani de trupe militare, cu peste 100 de arestaţi. Aceasta revolta determina comasarea administrativa abuziva, in 1968, cu comuna Izvoarele.  Reînfiinţata prin Legea nr.103/2005, comuna intra in legalitate, in 30.10.2005, când este ales Consiliul local al comunei si primarul, dl Vasile Ilie, iar începând cu 1.05.2006, aparatul de specialitate al primarului este încadrat cu funcționari publici si personal contractual.

Economie

Comuna are un profil economic predominant agrar, urmat de viticultura ce se practica pe aproximativ 250 ha.

 

Investitii locale:

 

1. Construire baza sportiva tip II

2. Construire sediu posta si farmacie

3. Modernizare retea alimentare cu apa, canalizare si asfaltare drumuri comunale

 

Numărul total (număr mediu) de salariaţi la nivel de comuna pentru anul de referinţa 2009  era de 77, din care 17  salariaţi in învăţământ , 13 in administraţie publica , 13 in asistenta sociala si sănătate, 14  in comerţ si doar 6 in agricultura, silvicultura si pescuit. Numărul şomerilor înregistraţi  la sfârşitul anului 2010  a fost de 162  din care 57 femei.

Educație

Şcoala cu clasele I-VIII, sat VALEA TEILOR.

Turism

Aflata in punctul central al triunghiului manastirilor dobrogene, comuna Valea Teilor este o zona cu incarcatura istorica si religioasa deosebita.

 

Comuna Valea Teilor, deşi beneficiază de un potenţial turistic ridicat, reprezentat de o serie de resurse turistice semnificative precum  2. 676 ha de pădure si 18 ha  luciu de apa, nu a beneficiat de planuri susţinute de dezvoltare a agro – turismului si exploatare eficienta a resurselor. Printre cele mai importante resurse turistice putem menţiona:

 

- Singura moară de apă funcţională din judeţ

- Izvorul Tămăduirilor - loc de pelerinaj creştin ortodox, anual - în prima vineri după Paşti

- Biserică ortodoxă (1907)

- Colecţia de icoane pe lemn (din a doua jumătate a sec. XIX)

- Monumentul eroilor din cele două războaie mondiale (Troiţă 1947)

- Monumentul luptătorilor anticomunişti (1998)

- Fântâna lui Moruzov, ridicată în 1939 de Moruzov Mihail

- Posibilităţi de camping

- Relief atractiv