Primăria comunei Stejaru

Vizitați site-ul web al primăriei la adresa www.primariastejaru.paginadestart.com.

Prezentare

Comuna Stejaru este situata in partea de S-E a judetului Tulcea si are urmatoarele vecinatati:

 

- in partea de nord: teritoriul administrativ al comunei Ciucurova

- in partea de sud: teritoriul administrativ al comunei Beidaud

- in partea de est: teritoriul administrativ al comunei Baia

- in partea de vest: teritoriul administrativ al comunelor Topolog si Casimcea 

 

Teritoriul administrativ al comunei este situat pe Podisul Casimcei, reprezentat ca forme de relief de dealuri si platforme, cu denivelari reduse, altitudinea fiind cuprinsa intre 100 si 180 m. Forma de relief preponderenta este campia amplasata in zona de sud si sud-est a comunei. Se consemneaza, de asemenea, vai adanci si inguste, care preia apele din precipitatii si le dirijeaza catre derea.

 

Din punct de vedere pedologic, teritoriul comunei Stejaru este caracterizat de faptul ca solurile se adapteaza la roca si sunt formate pe sisturi verzi, care in unele zone apar chiar la suprafata.

 

Tipurile de soluri existente sunt: cernoziom castaniu; cernoziom brun-negricios.

 

Vegetatia este specifica zonei de silvostepa. Se remarca existenta padurilor in care predomina speciile de tei, stejar, frasin, jugastru si salcam, precum si prezenta altor arbusti in proportie redusa. Prezenta padurilor in apropierea terenurilor agricole din cadrul teritoriului are un rol pozitiv in mentinerea umiditatii relative a aerului si a solului.

 

Din punct de vedere hidrologic, teritoriul este sarac in retele de apa la suprafata. Apele de precipitatii sunt preluate de cele doua derele ce traverseaza localitatile Stejaru si Vasile Alecsandri, acestea fiind caracterizate de faptul ca sunt adanci si inguste si nu au apa in tot cursul anului.

 

Sub aspectul conditiilor climatice, comuna este caracterizata de o ariditate excesiva, determinata de cantitatile reduse de precipitatii. Temperaturile sunt caracteristice zonei Podisului Casimcea. Consemnarea ingheturilor timpurii se constata foarte rar in luna octombrie, iar a ingheturilor tarzii se constata destul de frecvent. in luna martie. Pe perioada lunilor de iarna se constata geruri puternice, de -15/-20 grade Celsius. Comuna Stejarul are in componenta trei localitati: localitatea Stejaru - resedinta comunei; localitatea Vasile Alecsandri; localitatea Mina Altan-Tepe.  

 

Pe directia sud-est comuna este strabatuta de drumul judetean DJ222B.Ceamurlia de Sus - Stejaru -  (223A Cerbu) - Topolog - Dorobantu - Traian - Cerna.

 

Teritoriul administrativ este traversat de DJ 222 B, pe o lungime de 12.5 km, drumuri stradale in lungime de 23.6 km, dupa cum urmeaza:

 

- sat Vasile Alecsandri: 2.4 km

- sat Mina Altan-Tepe: 2.5 km

 

Legatura cu localitatea Mina Altan-Tepe se realizeaza prin DC 26M, in lungime de 2.4 km, iar catre localitatea Neatarnarea, prin sat Stejaru: 13 km DC 24, in lungime de 2.5 km.

 

Distanta de la comuna la cea mai apropiata gara este de 20 km, respectiv gara CFR Baia. Localitatile sunt deservite din punctul de vedere al transportului auto persoane, de un microbus privat ce efectueaza doua curse pe zi pe distanta Vasile Alecsandri-Tulcea. Distanta dintre localitatea de resedinta si celelalte localitati componente ale comunei sunt: Vasile Alecsandri: 2.5 km ; Altan-Tepe: 4.5 km .

 

Distanta dintre comuna noastra si cel mai apropiat obor sau targ este de 20 km. Fata de cel mai apropiat spital public, distanta este de 30 km - punctul Babadag.

Istoric

Comuna a fost infiintata in baza Legii 2/1968, functionand ca forma a administratiei publice locale, avand ca structura legislativa Consiliul Local, cu o componenta actuala de 11 consilieri locali.Comuna Stejaru este situata in partea de sud-est a judetului Tulcea, la 63 km distanta de municipiul Tulcea si la 25 km distanta de Babadag.

 

Satele componente ale comunei sunt: Stejaru, Mina Altin Tepe si Vasile Alecsandri. Mentionata documentar in defterul General Otoman din anul 1573. Fosta denumire a comunei Steajaru este Eski – baba , o denumire de origine turca care se traduce ca eschi=vechi si baba=tata.

 

Ocupatia de baza a populatiei preponderent  machedona, o reprezinta agricultura, cultivandu-se in special cereale dar si plante tehnice in special rapita.  

Economie

Localitatile comunei Stejaru nu dispun de alimentare cu gaza naturale. 

 

Reteaua de alimentare cu apa a localitatilor comunei se prezinta astfel:

 

- satele Stejaru si Vasile Alecsandri este deservit de reteaua de apa constituita prin 2 puturi forate. Reteaua de distributie satisface in totalitate populatia din cele doua localitati;

- localitatea Mina Altan - Tepe este deservita de punctul de apa Beipunar, care nu satisface necesarul de apa al populatiei din cauza faptului ca exista mari pierderi de apa pe traseu, reteaua de aductie fiind deteriorata, aceasta fiind construita in 1955.

 

In localitatea Stejaru, sunt racordate la reteaua de alimentare cu apa un numar de 180 gospodarii, iar in localitatea Vasile Alecsandri 120 gospodarii. In localitatea Mina Altan-Tepe, sunt racordate la reteaua de alimentare cu apa toate gospodariile existente.

 

In satele Stejaru si Vasile Alecsandri exista cate o cismea publica care reprezinta sursa de alimentare cu apa pentru o mare parte a populatiei. In aceste doua localitati exista si un numar de 75 fantani, a caror apa nu este potabile, apa fiind utilizata pentru consumul animalelor si altele decat cel uman.

 

Programul de alimentare cu apa in localitatile Stejaru si Vasile Alecsandri este permanent, toate gospodariile celor doua localitati fiind racordate la reteaua de distribuire a apei potabile. De asemenea, nu exista gospodarie neracordata la reteaua electrica.
 

Pentru localitatea Mina Altan-Tepe, alimentarea cu apa se face, asa cum s-a specificat, prin punctul Beipunar, dar situatia este la fel de dificila, aici in tot cursul anului, in special din cauza pierderilor pe traseu si retelei foarte deteriorate.

 

In baza HG Nr. 577/1999, au fost prevazute fonduri pentru extinderea retelei de distributie a apei la nivelul localitatilor Stejaru si Vasile Alecsandri, lucrari ce au fost finalizate in cursul anului 2006, astfel incat toate locuintele celor doua sate sunt acum racordate la reteaua de distributie a apei.

 

Pentru reabilitarea sistemului de canalizare si statie de epurare din Localitatea Mina Altan-Tepe, a fost finalizat in cursul anului 2006 un program derulat prin F.R.D.S., "Reabilitare sistem canalizare, statie de epurare", in valoare de 75000 dolari. 

 

Comuna dispune de o centrala telefonica digitala cu o capacitate de 400 abonati. De asemenea, sunt instalate si 4 posturi telefonice publice. In anul 2006 a fost amplasat in localitatea Vasile Alecsandri un telecentru, prin A.N.R.C., care deserveste populatia acestei localitati, printr-un telefon public si calculator racordat la Internet.

 

In comuna Stejaru activeaza un numar de 13 unitati pentru deservirea populatiei, cu desfaceri de produse alimentare si nealimentare. De asemenea functioneaza si un numar de 4 baruri.

 

In cadrul comunei functioneaza postul de politie care are un numar de trei lucratori. Nu avem pe teritoriul comunei lucratori din jandarmerie si nici structuri ale administratiei financiare. De asemenea, in comuna activeaza serviciul Posta Romana, cu un numar de trei angajati.

 

Serviciul postal este realizat de trei lucratori postali, cate unul in fiecare sat al comunei. In localitatile Stejaru si Vasile Alecsandri exista cate o biserica, pastorite, fiecare din ele de cate un preot paroh.

 

In localitatea Mina Altan-Tepe nu exista o biserica, ci doar un spatiu amenajat unde se fac slujbe religioase in zile de sarbatoare sau alte situatii, aceasta fiind deservita de preotul din satul Vasile Alecsandri.

 

In urma evidentelor noastre in acest moment populatia comunei Stejaru este urmatoarea:sat Stejaru: 828 locuitori ; sat Vasile Alecsandri: 614 locuitori ; sat Mina Altan-Tepe: 520 locuitori ; Total: 1960 locuitori.

 

In ultimul timp se consemneaza o scadere a populatiei fata de datele inregistrate in urma recensamantului populatiei din anul 2002, cand populatia era de 2335 locuitori. Aceasta scadere a populatiei este determinata de faptul ca prin incheierea activitatii Exploatarii Miniere Altan-Tepe, un numar destul de mare de cetateni au plecat in alte zone din tara.

 

Numarul de angajati din comuna este de aproximativ 150.

Numarul de dosare de ajutor social este de 65 cu 163 persoane beneficiare.

 

Numarul pensionarilor din comuna Stejaru este de 427, repartizati astfel: 

 

- Stejaru: 210;

- Vasile Alecsandri: 122;

- Mina Altan-Tepe: 95.

 

De asemenea, in anul 2006 au existat un numar de 15 locuri de munca repartizate de A.J.O.F.M. Tulcea pentru comuna noastra, pe care au fost angajati muncitori folositi la lucrari edilitare, de infrastructura, de amenajari si lucrari de mediu, locuri de munca pe care le-am obtinut si pentru anul 2007, in numar de 16, datorita necesarului de forta de munca pentru derularea si indeplinirea tuturor proiectelor derulate in comuna noastra, ce necesita forta de munca.

 

Numarul personelor ce figureaza in evidente ale somajului este de 15 care sunt in plata cu drepturi de somaj, precum si un numar de 40 persoane care sunt in cautarea unui loc de munca. In comuna noastra figureaza agenti economici cu activitate in tot cursul anului, un numar de 7 societati comerciale cu capital privat.

 

Acesti agenti economici au ca domenii de activitate, urmatoarele:

 

- cresterea si ingrasarea animalelor: 3;

- morarit: 1;

- abatorizare: 1;

- prelucrarea laptelui: 3;

- incinerare cadavre animale: 1

 

Comuna detine o suprafata de 718 ha islaz, si 1985 ha teren arabil precum 16 ha vita de vie. Intreaga suprafata arabila este exploatata dar nu beneficiaza de irigatii. Terenul este lucrat atat individual cat si sub forma asociativa. Cresterea animalelor este o preocupare de baza, in principal cresterea ovinelor.

 

La finalul anului 2006 existau in comuna: 468 bovine din care 150 de vaci cu lapte; 2227 porcine; 2887 caprine; 7250 pasari; 8326 ovine.

 

In comuna exista urmatoarele utilaje: 33 tractoare; 32 pluguri; 16 grape; 12 semanatori paioase; 10 semanatori prasitoare; 20 combine; 25 autovehicule transport marfa cu capacitate mai mare de 1.5 tone

115 autovehicule transport marfa cu capacitatea sub 1.5 tone.

Educație

In localitatea de resedinta functioneaza Scoala cu clasele I-VIII, iar in localitatea Mina Altan-Tepe, pe langa Scoala cu clasele I-VIII, exista clase cu profil SAM, iar in localitatea Vasile Alecsandri, doar invatamant primar. Distanta dintre Scoala Stejaru si Vasile Alecsandri a elevilor de la ciclul gimnazial este strabatuta cu autospecializat Transport Scolar, din cadrul Primariei Stejaru, primita de comuna noastra in cursul anului 2006.

 

In comuna finctioneaza trei scoli si trei gradinite, astfel:

 

- localitatea Stejaru: Scoala cu clasele I-VIII si Gradinita

- localitatea Vasile Alecsandri: Scoala cu clasele I-IV si Gradinita

- localitatea Mina Altan-Tepe: Scoala cu clasele I-VIII, SAM si Gradinita.

 

Numarul de elevi este de 204, reprezentat pe localitati, astfel:

 

- Stejaru: 72

- Vasile Alecsandri: 22

- Mina Altan-Tepe: 35

 

Numarul de cadre didactice este de 27, repartizate astfel:

 

- Stejaru: 12

- Vasile Alecsandri: 3

- Mina Altan-Tepe: 12

 

In comuna activeaza doua camine culturale in satele Stejaru si Vasile Alecsandri. De asemenea in localitatea de resedinta exista si o biblioteca comunala.

Sănătate

In comuna dispunem de un dispensar cu cabinet medical uman deservit de un medic si doua asistente. Pe probleme veterinare, comuna are un dispensar deservit de un medic veterinar si un asistent.


In satul Stejaru exista un dispensar uman deservit de un medic si un asistent comunitar, iar in satul Mina Altan-Tepe, un asistent medical.

 

Activitatea sanitar-veterinara este asigurata de un medic veterinar si un asistent. 

 

La nivelul comunei exista un numar de 32 persoane cu handicap, din care:

 

- 19 in localitatea Stejaru

- 6 in localitatea Vasile Alecsandri, toate aceste persoane beneficiind de asistent personal, angajati in cadrul Primariei Stejaru, cu contracte de munca pe perioada nedeterminata.

Turism

La 4 km de comuna se afla Manastirea Uspenia, un monument de arhitectura religioasa, infiintata in secolul XVII, singura manastirea de calugari apartinand cultului ortodox de rit vechi din lume. Manastirea Uspenia, Tulcea este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Podisul Dobrogei, obiectiv pe care nu ar trebui sa-l ratati daca va aflati in apropiere.