Primăria Comunei Ciucurova

Vizitați site-ul web al primăriei la adresa www.primariaciucurova.paginadestart.com.

Prezentare

Comuna Ciucurova este situată în partea de sud vest a judetului  Tulcea, la 43 km distantă de municipiul Tulcea si la aproximativ 30 km de Babadag. Sub raport climatic - climă continentală: veri fierbinti cu precipitatii slabe; ierni reci-cu vânturi puternice; temperatura medie anuală - 10,8°C; cantitatea medie de precipitatii - 469,4mm/mp anual. Comuna este alcătuită din satele Fântâna Mare si Atmagea, alături de resedinta de comună Ciucurova.Suprafața: 15165 ha.Căi de acces: în comună se ajunge pe drumul național DN 22A – legătura București-Tulcea.Populatia comunei Ciucurova este alcatuita dintr-un numar mare de etnii, cele mai reprezentative fiind: romani, rusi, rromi, turci, ucrainieni.Activitatile economice de baza ale comunei sunt agricultura si exploatarea fondului silvicol .Terenul arabil este de 4160 ha, pasunile sunt de 598 ha, iar padurea 10029 ha.

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Ciucurova se ridică la 1.977 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.331 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (77,69%). Principalele minorități sunt cele de romi (14,82%), turci (2,58%) și ucraineni (1,37%). Pentru 3,09% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt (91,25%), dar există și minorități de penticostali (2,68%) și musulmani (2,53%). Pentru 3,14% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

 

Structura etnică actuală a satului a început să se formeze în secolul al XVIII-lea, când în sat şi-au făcut apariţia, alături de români şi turci, ucrainenii. Aşezarea, care de-a lungul timpului a fost strămutată de trei ori, s-a înfiripat în secolele XV-XVI ca urmare a colonizărilor cu populaţie turcească iniţiate de guvernul otoman. Începând cu anul 1857, în Ciucurova, au venit coloniştii germani. Romii din sat au venit aici în urmă cu 70 de ani şi sunt rudari. Recensământul din 2002 a înregistrat un număr de 1475 locuitori, majoritatea români, 100 ucraineni, 7 aromâni şi câţiva rromi. Din punct de vedere demografic nu se înregistrează spor natural în Ciucurova, raportul fiind 31 naşteri la 40 de decese. Populaţia stabilă după domiciliu a comunei era la 1 iulie 2010, conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Tulcea de 2199 persoane , însă, conform Primăriei Ciucurova, există un număr de 1830 persoane peste 18 ani. La nivelul anului 2009, numărul stabilirii de domiciliu în comună era de 25, faţă de cel al plecării cu domiciliul din localitate ce atinge 46 . Problemele sociale cele mai acute în comună sunt sărăcia, slaba calificare a forţei de muncă şi migraţia.

Istoric

În limba turcă înseamnă cap, culme, principal, de frunte, din cap, început iar pinar s-ar traduce prin fântână. Astfel numele a fost tradus prin Fântâna Mare, denumire pe care o poartă și astăzi. Celălalt toponim Atmagea vine din turcescul atmaca care se traduce prin șoim, uliu, pasăre de pradă(4). Numele localităților a rămas neschimbat cu excepția Bașpunarului care a fost tradus sub numele de Fântâna Mare denumirea menținându-se și azi.

 

Întemeierea satului este strâns legată de cucerirea provinciei în sec. al XV-lea de către turci. După completa integrare administrativă a Dobrogei poarta s-a îngrijit înainte de toate, să întărească potențialul militar al noii provincii încurajând colonizarea ei sistematică cu populație de origine turcă dar și tătară din nordul Mării Negre după dispariția Hoardei de Aur și mai ales după creșterea puterii Rusiei în zonă începând cu sec. al XVIII-lea.

 

Legenda întemeierii Ciucurovei transmisă pe cale orală de strămoșii noștri și consemnată într-un ziar de la sfârșitul sec. al XX-lea arăta(5) : ″Primii locuitori ai acestui sat și prin urmare întemeietorii lui ar fi musulmanii care s-au așezat aici cam pe la 1800 pe locul unde se află astăzi islazul comunei, în partea dinspre Atmagea. Mai târziu câțiva ani înaintea războiului din Crimeea (1854) au venit rușii și s-au așezat aici în partea dinspre răsărit, făcându-și la început bordee în pamant.Cu timpul rușii intrând în neîntelegeri cu musulmanii au urmat multe certuri și bătăi între ei și din această cauză s-au judecat multă vreme. Judecătorii turci spre a curma neîntelegerile dintre locuitorii acestui sat au hotarat ca turcii care erau in numar mai restrans față de populația rusească, să părăsească satul; astfel rușii au rămas singurii locuitori și și-au clădit case în locul bordeelor, formând mahalaua ruseascâ de azi.

 

În urma războiului de la Sevastopol au venit și coloniile germane, și s-au așezat în partea răsăriteană a mahalalei rusești, pe un loc care era atunci foarte puțin deschis. Așezandu-se germanii în Ciucurova s-a deschis un loc mai mare formând mahalaua ce se zice "Nemțesca".Colonizarea Ciucurovei cu germanii s-a făcut în timpul caimacanului (sub-prefectului turc) Rasid Efendi care a întemeiat și satul vecin Atmangea.

Economie

Un domeniu important, care ar putea avea o contributie semnificativă la dezvoltarea economică a comunei Ciucurova, este valorificarea resurselor de miere de albine. În comună există cel mai mare bazin mieriferic din Europa. Primăria a avut initiative pentru sustinerea acestui sector prin realizarea unei clase de apicultori, specialisti în acest domeniu.

 

Zootehnia ar putea fi un sector cu premise de dezvoltare, comuna dispunând de resurse semnificative. În prezent însă pretul materiei prime este foarte scăzut. Un alt domeniu favorabil pentru investiŃii este exploatarea lemnului. În jurul comunei Ciucurova există resurse forestiere importante. Se pot initia si activităti de agroturism, dar numai sezonier.

 

Aplicarea programului Natura 2000, prin care se urmăreste protejarea habitatelor naturale, a faunei, a florei, a avut efecte limitative asupra activitătilor agricole. Comuna este obligată să realizeze exploatarea agricolă într-o manieră ecologică. În setul de norme care a trebuit să fie aplicat odată cu adoptarea programului Natura 2000 se regăsesc si cele care interzic utilizarea de îngrăsăminte mai putin ecologice, pesticide. Toate acestea au dus la un efect general de declin al agriculturii în zonă. Încadrarea unei întinderi majoritare a comunei în norma de rezervatie naturală împiedică desfăsurarea anumitor activităti care nu se încadrează pe deplin în normele ecologice, cum ar fi anumite ramuri de  agricultură. Sectorul privat dispune de 17 IMM-uri înregistrate si active.  Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potentialii investitori rămân asezarea geografică favorabilă dezvoltării agroturismului, vânătoarea, potentialul pentru exploatarea carierelor de piatră si potentialul pentru crearea de câmpuri eoliene. Infrastructura precară si lipsa canalizării, distantele mari fata de centrele urbane rămân dezavantajele majore în calea viitoarelor investitii în comuna Ciucurova.

Turism

Manastirea Cerbu este situata intre Ciucurova si Atmagea , intr-un cadru natural de o mare frumusete , Zone cu păduri de tei propice activităţilor apicole ,   Rezervatia Naturala Varful Secaru Ciucurova - Se afla in vestul podisului Babadag, la circa 4 km de comuna Ciucurova, localitatea Atmagea. Are o suprafata de 34, 5 hectare si reprezinta una dintre putinele zone granitice din podisul calcaros Babadag, avand si cea mai mare inaltime, 401 m. Zona salbatica, de o rara frumusete, nemarcata cu trasee turistice, lucru care nu ar trebui sa impiedice vizitarea. Adaposteste specii rare de plante (bujorul dobrogean), pe langa tei, stejar brumariu, arini, lilieci si animale (testoasa dobrogeana, vipera cu corn, caprioare, mistreti, vulturi etc.). Motivul principal pentru care a fost declarata rezervatie naturala, il reprezinta cel putin 9 unitati de plante inscrise pe Lista Rosie a plantelor superioare din tara.